Polycrop

Garanti Edilen İçerik                                                                    %w/w
Toplam Azot (N) % 12
Amonyum Azotu (NH4-N) % 11
Üre Azotu (NH2-N) % 1
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) % 15
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) % 15
Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 9
Suda çözünür Çinko (Zn) % 3

KULLANIM METODU VE DOZAJI

BİTKİLER

UYGULAMA DÖNEMİ

PAMUK

1.Çiçek öncesi
2.Koza oluşum öncesi ve sonrasında 2-3 kez uygulanır.

BAĞ

İki, üç yapraktan itibaren 10 gün arayla 3-4 kez uygulanması tavsiye edilir.

TÜM MEYVE AĞAÇLARI

1.Çiçeklenme öncesi
2.Meyvenin büyüme döneminde(Fındık büyüklüğü)
3.Hasattan bir hafta önce başlayarak 2-3 hafta uygulanır.

SEBZELER

1.Fidelerin dikiminden sonra
2.Meyve oluşumu esnasında
3.Hasat esnasında 2-3 hafta arayla uygulanır.

ZEYTİN

Çiçek öncesi ve sonrası

                                            ASLA UYGUN DOZ ORANINI AŞMAYINIZ !