pHyser

  • pHyser  gübreler, mantar ilaçları, böcek öldürücüler ve herbisitler için kullanılan ideal pH seviyesine ulaşmak için özel olarak tasarlanmış mükemmel bir üründür. Gübrelerin ve böcek ilaçlarının etkinliğini arttırır.
  • pHyser, toprak ve su için pH regülatörü ve sertlik giderici olarak kullanılan özel bir üründür.
  • Toprakta bağlı bulunan bitki besin maddelerinin bitki tarafından emilimini kolaylaştırır.
  • pHyser , pestisit ve gübre çözeltisinin hazırlanmasında suyu yumuşatır. Çözünürlüğü arttırır. Suyun sertliğini giderir. Alkali suyun pH’ını ayarlar. Böcek ilaçlarının daha uzun süre etkinliğini sağlar. Damla borusunun tıkanmasını önler ve tıkalı boruların açılmasını sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Öncelikle kullanılacak miktardaki “pHyser”alınır ve uygulama yapılacak ana tanka ilave edilir. Karıştırıcı çalıştırılarak suyun pH değerinin uygulama için ideal şartlara gelmesi sağlanır. İlaçlamaya hazır hale gelen suya zirai ilaç veya gübreler ilave edilir.

Insektisit, Fungusit

50 cc/ 100 lt su

Herbisitler

60 cc/ 100 lt su

Yaprak gübreleri

40 cc/ 100 lt su

Doz miktarı Ziraat Mühendisi önerisiyle arttırılabilir veya düşürülebilir.