Polywet

*Polywet, yayıcı ve yapıştırıcı özelliğe sahip bir üründür.

*Polywet gübrelerin, pestisitlerin, herbisitlerin, böcek ilaçlarının, mantarların vb. bitkiler üzerindeki etkinliğini arttırarak yaprak uygulamalarında yüksek verim sağlar.

*Polywet, bitkiyi bir film tabakası gibi örter. Bu film tabakası gübreleri ve böcek ilaçlarını buharlaşma, yağmur, rüzgar vb. Fiziksel etkilerden korur.

GENEL KULLANIM  DOZU

YAPRAKTAN

Yaprak gübreleri ve bitki gelişim düzenleyicileri ile

  25 ml /100 lt su

Böcek, mantar ve yabancı ot ilaçları ile

  30 ml/100  lt su

İlaçlama aletleri temizliğinde

100 ml/100  lt su